Historie

 

Historikk

Haugaland Astronomiske Selskap ble dannet 11. februar 1997.
Initativtakere var Bjarne Henrik Gjellesvik sammen med Inge Skauvik
og Svein Gisle Apeland.
Det kom 6 personer på det første møte og tema var naturligvis kometer
og Hale-Bopp spesielt.Det ble bestemt en foreningskontingent på 100 kr pr. år.
Foreningens navn ble endret til Haugaland Astronomiske Forening
på det andre temamøtet som ble arrangert onsdag 30. april.
(Tema: Nytt fra solobservatoriet SOHO)


Man var enige om å arrangere 2-3 temamøter pr.semester og ellers
observasjoner på Steinsfjellet basert på spontane intiativ fra
medlemmene via internet og telefonkontakt.


Det ble arrangert 5 temamøter det første året og medlemsmassen økte
til 15 personer i løpet av høsten. Mange var også med på planet og
meteorobservasjoner i midten av august.